Wednesday, October 3, 2012

Pengajaran Literasi & Numerasi

Pengajaran dan pendekatan Literasi dan Numerasi (LINUS) sangat penting di peringkat pendidikan awal kanak-kanak. Ini kerana pada umur ketika inilah mereka berada pada tahap kritikal dan zone sensitif. Sebarang keterbantutan perkembangan sama ada dari segi fizikal, sosioemosi, jasmani, intelek dan kognitif pasti akan menyebabkan impak kepada masa depan kana-kanak itu sendiri.

Peranan guru dilihat menjadi semakin kompleks dalam usaha mendidik anak bangsa supaya menjadi celik nombor atau awal matematik sejak dari peringkat awal lagi. Penggunaan bahan bantu mengajar (BBM), merupakan salah satu kaedah yang berkesan dalam usaha untuk mewujudkan suasana alam belajar yang kondusif. Sejajar dengan arus globalisasi, peningkatan dari segi kaedah penyampaian ilmu kini kian dimantapkan untuk melahirkan golongan cerdik pandai dalam pelbagai bidang.


Teng-Teng Minda


Let's Play Maths
Sebagai seorang guru, kita perlulah kreatif dan boleh mempelbagaikan kaedah dan strategi pengajaran supaya pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung menjadi menarik dan mampu memupuk minat murid serta memberikan keseronokan kepada mereka ketika pembelajaran berlaku. Seorang guru itu memainkan peranan yang sangat penting untuk mencorak masa depan murid-murid dengan menyampaikan ilmu semaksimum mungkin agar pengajaran dan pembelajaran bermakna berlaku. Pelbagai strategi boleh digunakan dan dijadikan rujukan kepada pelaksana kurikulum bagi memastikan tiada seorang murid pun tercicir dan mampu menjalani kehidupan yang lebih baik pada masa akan datang.

No comments:

Post a Comment