Tuesday, February 16, 2010

Selamat Betemu Baru

Halu semua bala kaban. Minta ampun mayuh-mayuh laban rumah panjai aku tu nyau berupai repa amat diatu. Kebuah pia laban aku tu jarang amai ulih pulai nemuai ke menua diri. Nama berita baka taun tu kini kita semua???? Bisi isur kini sepengudah ke nyau semak dua bulan udah ngelunggah taun 2010????

Selamat Betemu Baru