Monday, October 22, 2012

Kepentingan program transisi kepada kanak-kanak


i)            meningkatkan minat dan semangat kanak-kanak untuk datang ke sekolah tanpa banyak  masalah dapat menyelaraskan keperluan kognitif, emosi, kerohanian dan jasmani kanak-kanak secara menyeluruh sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran secara formal di Tahun Satu.
ii)           mengukuhkan kembali kemahiran asas yang dipelajari di prasekolah dan dapat digunapakai  ke Tahun Satu dalam aspek kognitif, efektif dan psikomotor .
iii)          Kanak-kanak akan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah, guru yang mengajar di Tahun Satu dan  serta pendekatan yang lebih formal.
iv)         Memberi keyakinan dan rasa selamat kepada kanak-kanak untuk meneruskan pembelajaran di peringkat yang lebih tinggi.
v) Kanak-kanak telah bersedia dan menyesuaikan diri menerima pendidikan secara formal

No comments:

Post a Comment