Monday, October 22, 2012

Kepentingan program transisi kepada ibubapa

i)           mewujudkan keyakinan dan kepercayaan ibu bapa terhadap keperluan dan keselamatan anak mereka di sekolah baru.
ii)           mengetahui perjalanan pengurusan dan pentadbiran kurikulum dalam pendidikan awal dan ke peringkat yang lebih tinggi.
iii)          mengetahui peraturan dan amalan yang biasa dijalankan di sekolah. 

No comments:

Post a Comment