Monday, October 15, 2012

Khidmat Masyarakat 1Malaysia


PENGENALAN
Program Khidmat Masyarakat ini melibatkan guru pelatih DPLI-SR (GSTT) Ambilan Khas Disember 2011 yang terdiri daripada kumpulan DRPAKK 11211 (Pendidikan Awal Kanak-Kanak), DRPJ 11211 (Pendidikan Jasmani) dan DRBM 11211 (Bahasa Malayu). Matlamat utamanya adalah menyediakan ruang untuk pembangunan insan guru secara holistik dan kontekstual yang berilmu pengetahuan, berdaya maju, berdaya tahan, berdaya saing, berakhlak mulia, mempunyai komitmen yang tinggi, menjunjung nilai-nilai setempat dan kebudayaan serta nilai-nilai murni.

Disamping itu, Program Khidmat Masyarakat (pengisian dalam kandungan Unit Beruniform Kadet Remaja Sekolah) merupakan satu program yang dilaksanakan oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG) dalam usaha melahirkan insan guru yang berkualiti tinggi, berilmu, berkemahiran serta mempunyai rohani dan sahsiah yang tinggi. Bagi menjayakan Program Khidmat Masyarakat yang dirancang oleh BPG ini, kumpulan DPLI-SR Ambilan Khas (GSTT) Disember 2011, Unit Beruniform (Kadet Remaja Sekolah) akan melaksanakan KHIDMAT MASYARAKAT, iaitu aktiviti GOTONG-ROYONG sebagai pengisian.

Selain itu, penghayatan yang begitu mendalam terhadap pelbagai aktiviti-aktiviti yang dijalankan di dalam Program Khidmat Masyarakat ini akan mengukuhkan keperibadian dan sahsiah yang terpuji serta etika keguruan dalam diri setiap bakal-bakal guru iaitu selaras dengan hasrat negara dan FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN serta FALSAFAH PENDIDIKAN GURU.

Semua aktiviti ini dirancang serta diadakan untuk membentuk insan guru secara menyeluruh dari semua aspek, terutamanya interaksi dengan komuniti luar dan sumbangan tenaga, usaha serta masa. Sesungguhnya, aktiviti Khidmat Masyarakat ini seharusnya menjadi elemen yang berkesan untuk menjadikan warga bakal pendidik insan yang sentiasa bersedia untuk “BERKHIDMAT & BERBAKTI” kepada nusa dan bangsa.

OBJEKTIF
Di akhir program ini, guru pelatih dapat :-
v Memenuhi sukatan pelajaran Unit Beruniform (Kadet Remaja sekolah) .
v Melatih guru untuk menggunakan ilmu dan kemahiran estetika serta kepimpinan dalam melaksanakan sesuatu tindakan, amalan atau aktiviti.
v Memahami realiti sebenar seorang guru dan bertindak balas secara positif kepada keadaan serta keperluan persekitaran yang berbeza.
v Menghayati dan menerapkan dalam diri nilai-nilai kerohanian, nilai murni, etika dan akhlak keguruan.
v Membina hubungan mesra dan bergaul dengan masyarakat sekeliling.
v Menilai kesesuaian ciri personaliti dan kerjaya keguruan serta membina pemikiran positif terhadap kerjaya keguruan.
v Mampu mengurus diri dengan mempamerkan disiplin yang tinggi, kebolehan berdikari dan penampilan diri yang sesuai.
v Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.
v Membina kemahiran bersosial dan berinteraksi dengan masyarakat setempat dalam persediaan menjadi seorang guru yang berkebolehan.

Sebagai pengisian program ini, kami telah menyiapkan tiga ( 3 ) lukisan mural di SK Sungai Maong Hilir, Pedawan.

1Malaysia Menuju Puncak

Alam 1Malaysia
Perasaan puas dan gembira jelas terpancar di wajah masing-masing. Ini kerana objektif dan matlamat program Khidmat Masyarakat ini berjaya. Banyak input baru yang berguna yang diperolehi. Antaranya ialah bekerja dalam satu pasukan dengan penih keikhlasan dan kegembiraan.

Terima Kasih kawan-kawan kerana kerjasama yang diberikan kepada saya sebagai Pengarah Program. Keep it Up!!!

No comments:

Post a Comment