Monday, October 22, 2012

Peranan Guru Prasekolah Dalam Proses Transisi Prasekolah Ke Tahun 1


Sebagai insan guru yang memahami kanak-kanak prasekolah, adalah perlu guru prasekolah merancang beberapa perkara yang perlu dititikberatkan bagi program transisi antaranya:-

i)        menyediakan profil peribadi, rekod berkaitan perkembangan kanak-kanak serta  latar belakang pencapaian pembelajaran mereka di prasekolah. Tugas guru juga  termasuk mengenalpasti kanak-kanak berkeperluan khas yang bermasalah dalam pembelajaran.
ii)      menyediakan dan mendedahkan pengalaman sebenar kepada kanak-kanak tentang  suasana persekitaran di sekolah rendah (di Tahun Satu).
iii)  membuat lawatan ke sekolah yang akan menerima kanak-kanak ke Tahun Satu.
iv)   bekerjasama atau berbincang dengan guru Tahun Satu 
v)      mengetahui sukatan pelajaran Tahun Satu.
vi) memberi penerangan yang jelas kepada kanak-kanak tentang perubahan rutin pembelajaran di prasekolah dan pembelajaran di Tahun Satu.   
vii) guru prasekolah memahami iklim dan budaya sekolah di Tahun Satu.
viii)   menyediakan murid dengan kemahiran asas sosialisasi, sosio-emosi dan psikologi 

No comments:

Post a Comment