Monday, September 10, 2012

Mendisiplinkan Kanak-Kanak Prasekolah

Apakah perkara pertama yang terlintas di benak apabila disebut tentang mendisiplinkan kanak-kanak prasekolah? Adakah ia sama dengan cara mendisiplikan anak-anak kita di rumah?

"Sayangkan anak-anak, tangan-tangankan" 

Mungkin kata-kata ini boleh dijadikan landasan untuk mendisipilnkan anak-anak atau kanak-kanak prasekolah. Kita tegur mereka bukan bererti kita marah. Tetapi kita mengajar mereka ke arah yang sepatutnya. 


Satu lagi apa yang terlintas di benak saya adalah kita sebagai guru prasekolah atau ibu bapa kalau di rumah perlu mengamalkan "THREE F". F pertama ialah FAIR. Kita kena adil dalam mebuat tindakan dan teguran. Kedua iala FIRM. Tindakan tegas perlu dibuat untuk sebarang keadaan dan situasi. F yang ketiga ialah FRIENDLY. Kita perlu mesra kepada anak-anak atau kanak-kanak prasekolah. Dengan ini mereka akan merasa bahawa mereka penting dalam hidup kita. 

Perkara yang perlu dielakkan. Kalau boleh mesti dihindari ialah F=FEARS... jangan takutkan mereka...


No comments:

Post a Comment