Thursday, August 23, 2012

Penggunaan Boneka Untuk Meningkatkan Komunikasi Kanak-Kanak Prasekolah


Bagi meningkatkan komunikasi kanak-kanak di prasekolah, guru boleh menggunakan pelbagai kaedah dan kreativiti. Antara kaedah yang saya lihat mampu meningkatkan komunikasi kanak-kanak di prasekolah ialah dengan menggunakan boneka. 

Melalui cara @ kaedah ini kanak-kanak di prasekolah mampu meningkatkan keupayaan kemahiran berkomunikasi kanak-kanak dan meningkatkan bilangan perbendaharaan kata kanak-kanak tersebut. Ini kerana dengan boneka kanak-kanak di prasekolah boleh diminta untuk bercerita dan berkongsi apa sahaja pengalaman yang mereka tahu dan miliki. 


Apa yang jelas, boneka digunakan untuk membantu kanak-kanak mengatasi masalah yang dihadapi iaitu meningkatkan keupayaan komunikasi dan menambahkan bilangan perbendaharaan kata kanak-kanak. Dalam kaedah @ cara ini, kanak-kanak diberi kebebasan untuk memilih boneka. Kanak-kanak dan guru menjalankan aktiviti bercerita dengan menggunakan boneka. Kanak-kanak juga menggunakan boneka untuk menjawab soalan yang di kemukakan kepadanya. 

Selain itu, kanak-kanak juga berpeluang untuk bermain boneka bersama-sama rakan. Implikasinya, kanak-kanak dapat bercerita kepada rakan-rakan dan guru dengan yakin dan berani. meningkatkan bilangan perbendaharaan kata yang dikuasai mereka.

No comments:

Post a Comment