Monday, August 27, 2012

Kanak-Kanak Prasekolah dan Konsep NomborKonsep nombor merupakan salah satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak prasekolah. Nombor memainkan peranan yang penting dalam menguasai pembelajaran Matematik prasekolah. Namun begitu, didapati segelintir guru tidak memahami perkembangan kanak-kanak dan asas dalam perkembangan Matematik dengan terus mengajar kanak-kanak simbol nombor 1, 2, 3 dan seterusnya tanpa mengaitkan nombor-nombor ini dengan objek di sekeliling (Rohani et. Al, 2004). Ini menyebabkan kanak-kanak tidak dapat mengaitkan nombor dengan keadaan sebenar. 

Sepatutnya, kanak-kanak tersebut perlu diperkenalkan dengan secara perlahan konsep nombor dengan apa sahaja benda di sekliling. Ini kerana bahan-bahan maujud akan dengan sendirinya dapat diserap dan difahami oleh kanak-kanak prasekolahan. 

No comments:

Post a Comment