Friday, May 25, 2012

Selamat Hari gawai 2012

Selamat Hari Gawai 2012
 Sa,Dua, Tiga, Empat, Lima, Enam, Tuuuujuhhhhh....


Oooo sapa ti miau, sapa ngagau,
Oooo sapa ti rekau-rekau,
Miring maya gawai
Munyi guntur nyitar menua ulu,
Munyi kangau kelabu papau..


Oooo aku meh aya ibu aki ini
Ukai Ngagau saja ngagai pia,
Minta kita mai ubat serangkap genap,
Minta kita mai gembar ubat pencelap,
Ngambi kami ngintu hari gawai ke taun tu penuh gaga penuh mulia,


Tak luba-luba kenu aku ti degi-degi,
Tak cangka didinga nyayan dabung jarang gigi,
Tak enda memalu meh tudah aku,
Tak enda lelinsu meh tudah aku ambu.


Ooooo haaaaa,
Bulan udah keleman tanda nyata,
Padi pan udah diketau sampal sereta,
Puli apa agi chukup empa semua-mua,
Asi enda ibuh ditanya segi numbas untuk semenua.


Bala Kumang ke landik dicunggai ati....


Ooooo haaaa,
Nyadi sampi tu munyi tu ga petara aki petara ini,
Sida ke nembiak sekula asuh pandai bulih master degree,
Sida bujang dara asuh belaki bebini mesai ke negeri,
Sida ke bekereja bulih duit ringgit penuh bank Bumi,
Sida ke beumai bekebun asuh bulih agi taun dudi,
Sida ke taui banai asuh gerai gayu guru ngepun ke tali,


Ooohhhaaaa
Semua rayat segempung ati napi penguji,
Asuh maju sama singkang nuju pemangsang...


Ooooohhhaaaaa Selamat Hari Gawai 2012 nuju semua.....

No comments:

Post a Comment