Monday, February 18, 2013

Temuduga Jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 IPTA & IPGM 2012


Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran akan menjalankan temu duga pelantikan ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG41 bagi graduan pendidikan lulusan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) yang bergraduat pada tahun 2012 dan graduan pendidikan lulusan Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) tahun 2012 yang bergraduat selepas Jun 2012. Temu duga yang melibatkan seramai 5,033 orang calon akan dijalankan di seluruh negara mulai 19 Februari 2013 hingga 27 Mac 2013. Semakan secara berperingkat mengenai temu duga tersebut boleh dibuat di portal Suruhanjaya di www.spp.gov.my mulai 15 Februari 2013. Baki seramai 2,791 orang calon perlu menjalani sesi penilaian khas oleh Suruhanjaya. Maklumat mengenai program tersebut akan dimaklumkan dalam sedikit masa lagi. Semak di sini
        Dimua tnaik pada 15 Februari 2013
Top of Form

No. Kad Pengenalan :   

Sila Isikan No. Kad Pengenalan Anda (Contoh : 731211105455 atau A2345567)


Bottom of Form


No comments:

Post a Comment